Grupa muzyczna
I trębacze, i chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Panu - gdy więc wzbił się głos trąb i cymbałów
i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej
dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska jego, świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem, tak iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić służbę, z powodu tego obłoku, gdyż świątynię napełniła chwała Pana”II Kron. 5,13-14

Jesteśmy grupą ludzi w różnym wieku, z różnym stażem wiary i wykształceniem muzycznym, ludzi, których połączyła przede wszystkim miłość do Jezusa, ale także pasja muzyczna. Kochamy Pana Jezusa i chcemy Mu służyć, a muzyka jest dla nas jednym z najlepszych sposobów wyrażenia tej miłości. Dlaczego jednym
z najlepszych? Właśnie dlatego, że lubimy śpiewać, grać, klaskać, wyrażać poprzez muzykę nasze emocje. Pan Bóg dał nam uzdolnienia w tym kierunku
i pragniemy je wykorzystać dla Jego chwały, ale też w ten sposób służyć kościołowi.


Grupa muzyczna istnieje w naszym Zborze od momentu jego powstania. Pieśni śpiewamy prawie na każdym naszym nabożeństwie.
Ich celem jest wspólne oddanie chwały Bogu, wyrażenie swej wdzięczności dla Zbawiciela. Czasem można też poczuć muzykę jak coś co przynosi pocieszenie w trudnym czasie. Przecież to jest takie biblijne. A gdy duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej,
i przychodziła na Saula ulga, i było mu lepiej,
a duch zły odstępował od niego. (1 Sm. 16, 23)
Jeśli chciałbyś dołączyć do wspólnego oddawania chwały Panu
zapraszamy na nasze nabożeństwa

Dźwięk nieodłącznie towarzyszy życiu i chociaż w biblijnym opisie stworzenia
nie czytamy o wydobywaniu się odgłosów ze stworzonych zwierząt i ludzi to jednak pierwszy opisywany dźwięk należy do Boga. Był to szelest powstający przy chodzeniu po ogrodzie.
A muzyka? Pierwszą pieśń zaśpiewał Mojżesz i była to pieśń dla Pana. Pełna wdzięczności i zachwytu nad rozstąpieniem się wód Morza Czerwonego
i ratunkiem jaki przyszedł na Izrael ze strony Boga. Niedługo do śpiewu dołączyły instrumenty cytra i flet. Muzyka towarzyszyła Izraelowi przez cały czas,
czy to w czasie świąt czy w codziennym życiu. Często była połączona z tańcami (pląsami). Najczęściej opiewała wielkość Pana.
A co w czasach Pana Jezusa. Chociaż na kartach Nowego Przymierza nie spotykamy się z opisem muzyki instrumentalnej a wyłącznie jest mowa
o hymnach, psalmach i pieśniach to oczywistą rzeczą jest to że tego rodzaju muzyce często towarzyszyły instrumenty i ani Pan ani Apostołowie nie wyrażali sprzeciwu wobec muzyki. Przez wieki próbowano definiować jaka forma jest dopuszczalna a jaka nie ale spory na ten temat trwają do dzisiaj, mimo
że współcześnie form muzyki chrześcijańskiej jest niemalże
nieskończona ilość.
STRONA GŁÓWNA O NAS AKTUALNOŚCI PLAN SPOTKAŃ MEDIA NASZE SŁUŻBY WARTO ZAGLĄDAĆ WRÓĆ
Kościół Zielonoświątkowy Zbór Kraków Nowa Huta
NAGRANIA GOSPEL