Służba Ewangelizacji i Misji
Kościół jest czasowym narzędziem stworzonym przez Boga, aby wypełnić Bożą misję na tym świecie. Ta Boża misja zawiera sie w słowach Jezusa:
"Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata."

Z początkiem roku 2014 został powołany Zespół Ewangelizacyjno-Misyjny, z zadaniem koordynacji działań ewangelizacyjnych i misyjnych naszego zboru. Wizja jaka nam przyświeca - to dotarcie z Dobra Nowiną o zbawieniu przez imię Jezusa Chrystusa do mieszkańców Nowej Huty, a także dalej aż po krańce ziemi zgodnie ze słowami naszego Pana:
"... ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkamiw Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi."
Osoby zainteresowanie udziałem w służbie zespołu mogą zgłaszać się do brata

Roberta Boryczki e-mail: rboryczka@mt28.pl

STRONA GŁÓWNA O NAS AKTUALNOŚCI PLAN SPOTKAŃ MEDIA NASZE SŁUŻBY WARTO ZAGLĄDAĆ WRÓĆ
Zapytaj
Kościół Zielonoświątkowy Zbór Kraków Nowa Huta
RELACJE Z WYDARZEŃ