Wyznanie wiary
O nas
Historia Zboru
Wierzymy, że Pismo Święte - Biblia - jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary oraz podstawową normę życia...
Początki Zboru Zielonoświątkowego w Nowej Hucie sięgają drugiej połowy lat osiemdziesiątych. W okresie tym krakowski zbór "Betlejem" przeżywał szybki rozwój...
więcej więcej
Dlaczego zielonoświątkowcy?
więcej
Często ludzie pytają nas dlaczego przyjęliśmy taką dziwną nazwę dla kościoła. Czy mamy coś wspólnego z Partią Zielonych? Niektórzy troszkę złośliwie stwierdzają
- może z UFO?


Podstawowym elementem organizacyjnym kościoła jest zbór - odpowiednik parafii. Określenie to odnosi się do grupy wyznawców mieszkających na tym danym obszarze i przynależących do tej samej wspólnoty wierzących. Poszczególne zbory posiadają dużą swobodę działania i są autonomiczne we wspólnocie z całym Kościołem.
Jak funkcjonuje nasz kościół?
więcej
Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana, przeżyli przebaczenie grzechów i na znak swojej wiary przyjęli chrzest wodny stają się zgodnie ze Słowem Bożym członkami duchowego kościoła, Ciała Chrystusa.

Jak można zostać członkiem zboru?
więcej
Chrzest jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu osobistym wierzącego, jak również w życiu kościoła.
Jest to publiczne wyznanie wiary, które dokonuje się 
w obecności członków kościoła, zebranych rodzin
i zaproszonych gości.
Chrzest
więcej
Wieczerza Pańska
więcej STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI PLAN SPOTKAŃ MEDIA NASZE SŁUŻBY WARTO ZAGLĄDAĆ WRÓĆ
Biblia  naucza: "kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony..." (Mar .16:16).
Nie chrzcimy więc  niemowląt, ponieważ nie potrafią one świadomie uwierzyć, ani wyznać swojej wiary, lecz je błogosławimy.
Błogosławieństwo dzieci
więcej
Zapytaj
Wieczerza Pańska to czas głębokiego przeżycia społeczności z żyjącym i panującym Chrystusem. Wspominamy dramatyczne momenty z życia Pana Jezusa, które doprowadziły do Jego męczeńskiej śmierci, ale również uświadamiamy sobie, że wtedy gdy umierał na krzyżu, ogarniał Swoją wielką miłością także nas żyjących tu i teraz.
Kościół Zielonoświątkowy Zbór Kraków Nowa Huta