Zaproszenie na wieczór sederowy celebrowany przez Joshua
Brumbach - 19 marca 2016 g.19:30 ul. Franciszkańska 4, Kraków

A On rzekł: Idźcie do miasta, do wiadomego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój bliski, u ciebie urządzę Paschę z uczniami moimi. I uczynili uczniowie tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. A gdy nastał wieczór, usiadł przy stole z dwunastoma uczniami. .
.A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.
STRONA GŁÓWNA O NAS AKTUALNOŚCI PLAN SPOTKAŃ MEDIA NASZE DZIAŁANIA WARTO ZAGLĄDAĆ WRÓĆ
Zapytaj
Kościół Zielonoświątkowy Zbór Kraków Nowa Huta
Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego. A gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej.
Ew. Mateusza 26:18-30

Jaki jest tekst tego hymnu, jak wyglądają przygotowania to tego Święta, jak wygląda stół w czasie wieczoru paschalnego, co na nim się znajduje, jakie mają znaczenie poszczególne elementy. Jak wyglądała Ostatnia Wieczerza z udziałem Pana Jesusa i Apostołów. Poznanie historycznego tła tego Święta jak i jego proroczego wymiaru ma dla współczesnych chrześcijan istotne znaczenie. Organizowany wieczór sederowy może stać się okazją do znalezienia odpowiedzi na pytania o jeden plan zbawienia dla Izraela i ludzi z innych Narodów.

Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.
Ew. Jana 10:14-16