Rada Starszych Zboru
Rada Starszych, na czele z Pastorem jako jej przewodniczącym, stanowi kierownictwo Zboru. Pastor wraz ze Starszymi pełnią w zborze posługę duszpasterską, modlą się o chorych (Jak 5, 14-16), usługują podczas Wieczerzy Pańskiej, prowadzą nabożeństwa, głoszą Słowo Boże, organizują pracę zboru oraz czuwają nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.
Starsi stoją także na czele poszczególnych agend i służb wewnątrz zborowych. Pastor jako organ prawny zboru reprezentuje zbór i składa w jego imieniu oświadczenia woli. Kompetencje Pastora oraz Rady Starszych określa Prawo Wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Pastor oraz Starsi wybierani są przez Zbór i muszą spełniać kwalifikacje Pisma Świętego zapisane w 1Tym 3,1-7; Tyt 1,5-9.

RADA STARSZYCH ZBORU
Pastor Paweł Sochacki               e-mail: sochacki@kznh.pl
Starszy Zboru Jacek Nitecki       e-mail: niteckij@mp.pl
Starszy Zboru Andrzej Sczyrba e-mail: andrzej.sczyrba@misjaszalom.pl
STRONA GŁÓWNA O NAS AKTUALNOŚCI PLAN SPOTKAŃ MEDIA NASZE SŁUŻBY WARTO ZAGLĄDAĆ WRÓĆ
Zapytaj
Kościół Zielonoświątkowy Zbór Kraków Nowa Huta