Wyznanie wiary
Wierzymy, że Pismo Święte - Biblia - jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary oraz podstawową normę życia.

Wierzymy w Jednego Boga w osobach Ojca, Syna
i Ducha Świętego.


Wierzymy, że Jezus Chrystus to jednorodzony Syn Boży, który:

- jest odwieczny
- został poczęty przez Ducha Świętego i narodził się
  z dziewicy Marii
- żył świętym i bezgrzesznym życiem
- poniósł śmierć na krzyżu za grzech świata
- zmartwychwstał w ciele i wstąpił do nieba
- powtórnie przyjdzie w chwale.

Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu otworzył ludziom drogę zbawienia.

Każdy, kto uwierzy i przyjmie dzieło Chrystusa, opamięta się wyznając swoje grzechy Bogu oraz uzna Chrystusa swoim Panem, rodzi się na nowo według słów Jezusa: "Musicie się na nowo narodzić" ( J. 3,3).

Wierzymy, że wewnętrzna przemiana człowieka dokonująca się w wyniku nowonarodzenia potwierdzana jest życiem w posłuszeństwie Słowu Bożemu.

Chrzest Duchem Świętym jest indywidualnym przeżyciem, które daje wierzącej osobie moc do owocnego życia oraz możliwość przeżywania pełni Ducha i Jego darów.

Jezus Chrystus ustanowił na ziemi Kościół, którego On jest Głową. Tworzą go,
bez względu na przynależność denominacyjną, pojednani z Bogiem ludzie.

Wierzymy w możliwość uzdrowienia wszelkiej choroby w imieniu Jezusa.

Wieczerza Pańska - Komunia przyjmowana jest na pamiątkę śmierci Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.

Wierzymy w powszechne zmartwychwstanie, Sąd Ostateczny, życie wieczne oraz wieczne potępienie.
STRONA GŁÓWNA O NAS AKTUALNOŚCI PLAN SPOTKAŃ MEDIA NASZE SŁUŻBY WARTO ZAGLĄDAĆ WRÓĆ
Zapytaj
Kościół Zielonoświątkowy Zbór Kraków Nowa Huta