Biblia Audio

Biblia Audio

Biblia Audio Słuchowisko trwające blisko 110 godzin, rozpisane na ponad 300 aktorów i muzyków, będące dźwiękową adaptacją najważniejszej Księgi Świata – Biblii – Starego i Nowego Testamentu. Wszelkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie inicjatywy...