Błogosławieństwo Dzieci

Biblia naucza: „kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony…” (Mar..16,16). Nie chrzcimy więc niemowląt, ponieważ nie potrafią one świadomie uwierzyć, ani wyznać swojej wiary, lecz je błogosławimy.

Pan Jezus dużo uwagi poświęcał małym dzieciom. Swój stosunek do nich wyrażał między innymi przez udzielanie im błogosławieństwa. „I przynosili do niego (Jezusa) dzieci, aby się ich dotknął… i brał je w ramiona, i błogosławił kładąc na nie ręce” (Mar. 10,13-16).

Podczas uroczystego nabożeństwa rodzice w obecności wiernych Kościoła oraz zaproszonych gości powierzają swoje dziecko Bogu prosząc o opiekę, mądrość w wychowaniu oraz błogosławieństwo Boże dla jego życia.