Chrzest

Chrzest jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu osobistym wierzącego, jak również w życiu kościoła. Jest to publiczne wyznanie wiary, które dokonuje się w obecności członków kościoła, zebranych rodzin i zaproszonych gości.

Ochrzczona może być osoba, która wcześniej uwierzyła w Jezusa Chrystusa i przeżyła nowonarodzenie, zgodnie ze słowami Jezusa, który powiedział: „zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (J. 3,3).

Dla osób, które zgłosiły się do chrztu organizowane są spotkania, na których Pastor omawia podstawy naszej wiary. Prosimy też często, aby osoby te podczas nabożeństwa przedstawiły się i opowiedziały historię swojego nawrócenia, co czasem jest dla nich trudne, ale też mobilizuje do spojrzenia jeszcze raz na swoje życie i podjęte decyzje. Jest też budującym zwyczajem dla życia innych wierzących.

Chrzest dokonuje się poprzez pełne zanurzenie w wodzie zgodnie ze znaczeniem greckiego słowa baptidzo, używanego w Piśmie Świętym na określenie chrztu. Dlatego nabożeństwo odbywa się w niecodziennych warunkach, tj. najczęściej na basenie, gdzie jest dużo wody.

Chrztu dokonuje najczęściej pastor. Osoba chrzczona wyznaje publicznie swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, następnie pastor wypowiada słowa: „Na podstawie twego wyznania wiary, chrzczę cię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego” oraz zanurza ją w wodzie (Mat. 28,19).