Członkostwo

Jak można zostać członkiem zboru?

Podstawowym elementem organizacyjnym Kościoła jest zbór – odpowiednik parafii. Określenie to odnosi się do grupy wyznawców mieszkających na tym danym obszarze i przynależących do tej samej wspólnoty wierzących. Członkiem zboru może zostać osoba, która uwierzyła w Pana Jezusa, przyjęła chrzest wiary przez zanurzenie w wodzie i złożyła formularz członka zboru KZNH.

FORMULARZ CZŁONKA KZNH (do pobrania – wersja .pdf)
FORMULARZ CZŁONKA KZNH (do pobrania – wersja .doc)

Poszczególne zbory posiadają dużą swobodę działania i są autonomiczne we wspólnocie z całym Kościołem.

Lokalny zbór wybiera Pastora oraz Radę Starszych, którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie zboru. Rada Starszych wspólnie z członkami społeczności organizują
i prowadzą jego pracę.

Zbory są samodzielne i niezależne finansowo. Utrzymują się z ofiar wiernych
i sympatyków.

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce działa na mocy Ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dnia 20 lutego 1997 r (Dz. U. Nr 41, poz. 254).

Spotkania, które organizujemy to nabożeństwa, czyli zgromadzenie wiernych w imieniu Pana Jezusa. Główne nabożeństwa odbywają się w niedzielę. W ciągu tygodnia,

w zależności od możliwości zboru, organizowane są inne spotkania: modlitewne, studium biblijne, młodzieżowe, dla kobiet, dla grupy muzycznej itp. Więcej na temat naszych spotkań tutaj.

Jezus powiedział: „gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mat. 18,20).

Wierzymy, że Chrystus jest obecny pośród nas w Duchu Świętym. Podczas takich zgromadzeń w radosnej atmosferze oddajemy Bogu chwałę poprzez pieśni i modlitwy, słuchamy głoszonego Słowa Bożego oraz usługujemy sobie wzajemnie modlitwami. Podczas nabożeństw dzieci mają swoje nauczanie w szkole niedzielnej.