Członkostwo

Jak można zostać członkiem zboru?

Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana, przeżyli przebaczenie grzechów i na znak swojej wiary przyjęli chrzest wodny stają się zgodnie ze Słowem Bożym członkami duchowego kościoła, Ciała Chrystusa.

Jeśli chcą zostać członkami lokalnego zboru, składają wtedy dobrowolną deklarację przynależności do zboru i po akceptacji pastora oraz rady starszych zostają przedstawieni jako nowi członkowie.

Przynależność do zboru jest przywilejem i pociąga za sobą prawa jak również obowiązki. Pan Jezus powiedział: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (J. 13,35).

Osoba należąca do zboru znajduje się pod duchową opieką zboru i ma przywilej korzystania z wszelkich błogosławieństw związanych z życiem kościoła.