Wyznanie wiary

Wierzymy, że Jezus Chrystus to jednorodzony Syn Boży, który:

  • jest odwieczny,
  • został poczęty przez Ducha Świętego i narodził się z dziewicy Marii,
  • żył świętym i bezgrzesznym życiem,
  • poniósł śmierć na krzyżu za grzech świata,
  • zmartwychwstał w ciele i wstąpił do nieba,
  • powtórnie przyjdzie w chwale.

Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu otworzył ludziom drogę zbawienia.

Każdy, kto uwierzy i przyjmie dzieło Chrystusa, opamięta się wyznając swoje grzechy Bogu oraz uzna Chrystusa swoim Panem, rodzi się na nowo według słów Jezusa: „Musicie się na nowo narodzić” ( J. 3,3).

Wierzymy, że wewnętrzna przemiana człowieka dokonująca się w wyniku nowonarodzenia potwierdzana jest życiem w posłuszeństwie Słowu Bożemu.

Chrzest Duchem Świętym jest indywidualnym przeżyciem, które daje wierzącej osobie moc do owocnego życia oraz możliwość przeżywania pełni Ducha i Jego darów.

Jezus Chrystus ustanowił na ziemi Kościół, którego On jest Głową. Tworzą go,
bez względu na przynależność denominacyjną, pojednani z Bogiem ludzie.

Wierzymy w możliwość uzdrowienia wszelkiej choroby w imieniu Jezusa.

Wieczerza Pańska – Komunia przyjmowana jest na pamiątkę śmierci Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.

Wierzymy w powszechne zmartwychwstanie, sąd ostateczny, życie wieczne oraz wieczne potępienie.