Zespół Muzyczny

Jesteśmy grupą ludzi w różnym wieku, z różnym stażem wiary i wykształceniem muzycznym, ludzi, których połączyła przede wszystkim miłość do Jezusa, ale także pasja muzyczna. Kochamy Pana Jezusa i chcemy Mu służyć, a muzyka jest dla nas jednym z najlepszych sposobów wyrażenia tej miłości. Dlaczego jednym z najlepszych? Właśnie dlatego, że lubimy śpiewać, grać, klaskać, wyrażać poprzez muzykę nasze emocje. Pan Bóg dał nam uzdolnienia w tym kierunku i pragniemy je wykorzystać dla Jego chwały, ale też w ten sposób służyć kościołowi.

Grupa muzyczna istnieje w naszym Zborze od momentu jego powstania. Pieśni śpiewamy prawie na każdym naszym nabożeństwie. Ich celem jest wspólne oddanie chwały Bogu, wyrażenie swej wdzięczności dla Zbawiciela. Czasem można też poczuć muzykę jak coś co przynosi pocieszenie w trudnym czasie. Przecież to jest takie biblijne. A gdy duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej, i przychodziła na Saula ulga, i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. (1 Sm. 16, 23).

Jeśli chciałbyś dołączyć do wspólnego oddawania chwały Panu zapraszamy na nasze nabożeństwa.

Dźwięk nieodłącznie towarzyszy życiu i chociaż w biblijnym opisie stworzenia nie czytamy o wydobywaniu się odgłosów ze stworzonych zwierząt i ludzi to jednak pierwszy opisywany dźwięk należy do Boga. Był to szelest powstający przy chodzeniu po ogrodzie.

A muzyka?

Pierwszą pieśń zaśpiewał Mojżesz i była to pieśń dla Pana. Pełna wdzięczności i zachwytu nad rozstąpieniem się wód Morza Czerwonego i ratunkiem jaki przyszedł na Izrael ze strony Boga. Niedługo do śpiewu dołączyły instrumenty cytra i flet. Muzyka towarzyszyła Izraelowi przez cały czas, czy to w czasie świąt czy w codziennym życiu. Często była połączona z tańcami (pląsami). Najczęściej opiewała wielkość Pana.

A co w czasach Pana Jezusa?

Chociaż na kartach Nowego Przymierza nie spotykamy się z opisem muzyki instrumentalnej a wyłącznie jest mowa o hymnach, psalmach i pieśniach, to oczywistą rzeczą jest to że tego rodzaju muzyce często towarzyszyły instrumenty i ani Pan, ani Apostołowie nie wyrażali sprzeciwu wobec muzyki. Przez wieki próbowano definiować jaka forma jest dopuszczalna a jaka nie ale spory na ten temat trwają do dzisiaj, mimo że współcześnie form muzyki chrześcijańskiej jest niemalże nieskończona ilość.