Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.

To ludowe przysłowie, znane wszystkim Polakom jest jakby trochę nie zrozumiałe.
Bo co znaczy trąci? Przypominam nam wszystkim, że jeżeli powiesz że „ta zupa lekko kisem trąci” to już lepiej rozumiemy. Zapach (biblijna woń) to coś nam bliższego. Jaka jest woń naszego pokolenia a jaka będzie woń przyszłego pokolenia? A może coś prostszego z mądrości ludowej: Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał. To jest całkowicie jasne. Myślę, że zgadzamy się z prawdami zawartymi w tych przysłowiach. Są one proste w zrozumieniu i nie wielu jest takich, którzy z nimi będą dyskutować.

A co mówi Biblia na powyższy temat?

Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!  Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaską między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. (5 Moj 6:4-9, Biblia Warszawska)

Ale to jest do Izraela ktoś może się tłumaczyć. Jednak to co jest podstawą wpajania to jedno z dwóch najważniejszych przykazań o których mówił Pan Jezus – fundament każdego wierzącego człowieka. To Bóg mówi. Jest rzeczą jasną, że w judaizmie na bazie tego fragmentu ortodoksyjni Żydzi mocują sobie na czole filakterie – tefilin (pudełeczko z wersetami), na ramieniu przepaskę a na futrynach mezuzę. Czy chrześcijanie są dalecy od takiego myślenia. Bóg mówi TY wpajaj, w TOBIE każdego dnia, czy wstajesz czy się kładziesz ma być widać Boga, TWÓJ dom ma być Jego domem. Chrześcijanin często myśli że państwo, szkoła, lekarz, psycholog czy w końcu Kościół zadba o to aby moje dziecko było prawidłowo wychowane, poznało Boga tak jak ja Go poznałem. Czy nie jest to podobne myślenie do ortodoksów. Przywiązałem opaskę, może to będzie wypełnieniem tego wersetu. Bóg zobaczy jaki jestem prawy. Pobłogosławi, uczyni mnie szczęśliwym. Kochani, dzieci Bóg dał nam na wychowanie. Bóg nie dał tych dzieci państwu i innym jego instytucjom. On dał je Tobie.

Dzisiaj rozgorzała dyskusja o nauczaniu seksualnym dzieci od 4 roku życia, o LGBT i innych grzesznych zachowaniach człowieka. Dlaczego chrześcijanie są tak oburzeni? Bo nie chcą aby taka edukacja była w szkole. I słusznie. Ale ich strach jest tym większy w związku z świadomością, że nie ma innej edukacji dla ich dzieci w tym zakresie. Jakiej? No właśnie naszej czyli rodziców. Nasze dzieci bardzo często wychowuje internet, podwórko i szkoła. Wszyscy o tym wiemy. Jeżeli obecne wpajanie Słowa Boga ma polegać na jednej godzinie w tygodniu szkoły niedzielnej to nie dziwmy się że świat zwycięża. Dlatego kochani rodzice. Biblia mówi o sposobach, jak uczynić to aby dzieci chrześcijan stawały się uczniami Pana Jezusa. Uczniostwo w biblijnym zrozumieniu to naśladowanie, nie wiedza. Pomyślcie o tym jak wyglądało nauczanie apostołów prowadzone przez Pana Jezusa. Wykład i praktyka. Czyż nie tak? Czy ktoś zostanie dobrym fachowcem poświęcając na naukę z praktyką godzinę tygodniowo? Uśmiechacie się. Co za pytanie? To może właśnie to jest myślenie w kategoriach jak filakterie i opaski, które chociaż trochę rozwiążą tą sprawę. Nie dajmy się oszukać. Nawet gdy w naszych szkołach nie będzie nauczania o seksie nasze dzieci nie poznają Chrystusa. Bo w naszych szkołach nie mówi się o Nim od bardzo dawna. Nie mówi się o Biblii i jej duchowym zrozumieniu, nie mówi się o stworzeniu. Już dawno pogodziliśmy się z tym. Dzisiaj nie chcemy się pogodzić z nowymi pomysłami na edukację. Słusznie, ale ten świat zmierza ku zagładzie. On jest przeciwny Bogu. Tego nie muszę udowadniać. Zło ogarnia coraz większe obszary ludzkiej egzystencji. Jesteśmy tego świadomi i musimy to jasno pokazywać. Gdyby dało się naprawić ten świat Bóg nie przygotował by innego. Dlatego naszym celem jest wskazywanie na jedyny ratunek od tego wszystkiego poprzez poznanie Jezusa Chrystusa.  Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego. (Ef 1:17, Biblia Warszawska). On nie dał tego Ducha internetowi, szkole czy podwórku. On dał tę mądrość Tobie. Użyj jej!

Jacek Nitecki