Czytelnia

Post w Biblii

Post w Biblii

Moją pracę badawczą pragnę poświęcić dyscyplinie duchowej jaką jest post. W pracy zajmę się następującymi zagadnieniami: czym jest post, historia postu, post w Piśmie Świętym, cel postu, duchowe i zdrowotne skutki postu oraz praktyczne wskazówki. Na...

Cierpienie – czy to ma sens

Cierpienie – czy to ma sens

WSTĘP Ataki słowne, bluźnierstwa, grabież mienia, pozbawienie wolności a nawet śmierć. Czy ma to jakiś sens? Życie chrześcijan w okresie prześladowań stawało się bardzo trudne. Wszystko to rodziło wiele pytań: Czy Bóg widzi ich cierpienie? Czy zło zostanie...

Czym skorupka za młodu nasiąknie.

Czym skorupka za młodu nasiąknie.

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. To ludowe przysłowie, znane wszystkim Polakom jest jakby trochę nie zrozumiałe. Bo co znaczy trąci? Przypominam nam wszystkim, że jeżeli powiesz że „ta zupa lekko kisem trąci” to już lepiej rozumiemy....

Duch Święty jako oliwa.

Duch Święty jako oliwa.

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. (1 Moj 1:1-2). Jak można pisać o Duchu Świętym nie zaczynając od pierwszych słów Biblii. Oto Bóg Stwórca...

Choroba i uzdrowienie w świetle Pisma Świętego.

Choroba i uzdrowienie w świetle Pisma Świętego.

Przyczyny Problem choroby towarzyszy człowiekowi od momentu upadku pierwszych rodziców  w Edenie. Głównym skutkiem ich grzechu nieposłuszeństwa Bogu stała się szeroko rozumiana śmierć: duchowa, fizyczna oraz wieczna. Naturalny proces umierania wiąże się z ...

Przebaczyć czy nie przebaczyć.

Przebaczyć czy nie przebaczyć.

Nie ma na świecie ludzi, którzy w ciągu swojego życia nie zostali w jakiś sposób skrzywdzeni przez innych. Zranieniu możemy ulec wszędzie tam, gdzie mamy kontakt z inni ludźmi, niezależnie czy są to bliskie relacje czy przypadkowe znajomości. Rany na...

Pokora – zapomniany klejnot.

Pokora – zapomniany klejnot.

Pokora to stan umysłu wpływający na całość postawy człowieka wobec Boga, innych ludzi i siebie samego. Intuicyjnie wydaje się, że wiemy czym ona jest, ale to jedno z najtrudniejszych do zdefiniowania i opisania pojęć. Tak jak jej  przeciwieństwo - pycha...

Czy kobieta może być pastorem?

Czy kobieta może być pastorem?

W ostatnim czasie rozgorzała w Kościele dyskusja na temat czy kobieta może pełnić urząd nauczyciela i pastora zboru. Postanowiłem i ja dorzucić swój kamyczek do ogródka dyskusji. Zacznijmy od kluczowego dla naszych rozważań fragmentu Pisma Świętego z 1Tm...