O Nas

Nasze Wyznanie Wiary

Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary oraz podstawową normę życia.

Wierzymy w Jednego Boga w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Dlaczego Zielonoświątkowcy?

Często ludzie pytają nas dlaczego przyjęliśmy taką dziwną nazwę dla kościoła. Czy mamy coś wspólnego z Partią Zielonych? Nazwa Kościół Zielonoświątkowy pochodzi od Dnia Zielonych Świąt…

 

Jak funkcjonuje nasz kościół?

Podstawowym elementem organizacyjnym kościoła jest zbór – odpowiednik parafii. Określenie to odnosi się do grupy wyznawców mieszkających na tym danym obszarze i przynależących do tej samej wspólnoty wierzących…

Błogosławieństwo dzieci

Biblia naucza: „kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony…” (Mar .16:16).  Nie chrzcimy więc niemowląt, ponieważ nie potrafią one świadomie uwierzyć, ani wyznać swojej wiary, lecz je błogosławimy…

Jak można zostać członkiem zboru?

Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana, przeżyli przebaczenie grzechów i na znak swojej wiary przyjęli chrzest wodny stają się zgodnie ze Słowem Bożym członkami duchowego kościoła, Ciała Chrystusa…

Więcej na Temat

Chrzest

Chrzest jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu osobistym wierzącego, jak również w życiu kościoła. Jest to publiczne wyznanie wiary, które dokonuje …

Wieczerza

Wieczerza Pańska to czas głębokiego przeżycia społeczności z żyjącym i panującym Chrystusem. Wspominamy dramatyczne momenty z życia …

Początki Zboru Zielonoświątkowego w Nowej Hucie sięgają drugiej połowy lat osiemdziesiątych. W okresie tym krakowski zbór „Betlejem” przeżywał szybki rozwój.

Wzrastająca liczba wiernych przy jednoczesnym braku…