Historia Zboru

Początki Zboru Zielonoświątkowego w Nowej Hucie sięgają drugiej połowy lat osiemdziesiątych. W okresie tym krakowski zbór „Betlejem” przeżywał szybki rozwój. Wzrastająca liczba wiernych przy jednoczesnym braku odpowiednio dużej sali na nabożeństwa, spowodowały, że zaczęto myśleć o usamodzielnianiu zborów w różnych miejscowościach. W tym okresie zrodził się także pomysł, aby powstał samodzielny zbór w dzielnicy Nowa Huta.

Z inicjatywy ówczesnego pastora zboru „Betlejem” Kazimierza Sosulskiego, 19 października 1987 roku odbyło się zebranie założycielskie, podczas którego podjęto decyzję o powstaniu zboru w Nowej Hucie. Pierwszymi jego członkami w większości byli mieszkańcy tej dzielnicy uczęszczający do „Betlejem”. Na pastora nowo powstałego zboru wybrano Wojciecha Wasilewskiego.

Przez pierwszy okres nabożeństwa niedzielne odbywały się nadal w kaplicy „Betlejem”, natomiast spotkania tygodniowe w różnych prywatnych mieszkaniach w Nowej Hucie. W 1989 roku nabożeństwa niedzielne zostały przeniesione do kina „Sfinks” na osiedlu Górali. W tym też czasie nastąpiło całkowite usamodzielnienie się Zboru. Następnie w latach 1991 – 93 nabożeństwa odbywały się w Domu Dziecka znajdującym się na osiedlu Szkolnym.

W 1993 roku nastąpiła zmiana na stanowisku pastora zboru. Funkcję tę objął po ukończeniu Warszawskiego Seminarium Teologicznego dotychczasowy członek Rady Starszych – Paweł Sochacki. W tym roku także przeniesiono nabożeństwa niedzielne do Nowohuckiego Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 232. Nabożeństwa niedzielne w NCK odbywały się do końca czerwca 2011 roku.

We wrześniu 1993 roku formalnie przy Zborze w Nowej Hucie zaczął funkcjonować Punkt Katechetyczny. Nauczanie dzieci w ramach systemu oświaty odbywało się do czerwca 2011. Aktualnie nauczanie dzieci i młodzieży odbywa się w Szkole Niedzielnej, która działa poza systemem oświaty.

W latach 2009 – 2011 zbór wynajmował na swoją siedzibę i spotkania tygodniowe lokal położony na osiedlu Górali 15. W tym okresie rozwinęła się w zborze między innymi służba studencka.

W kwietniu 2011 wynajęliśmy od Gminy Kraków lokal położony na osiedlu Willowym 29. Po remoncie, który trwał do końca sierpnia lokal ten został zaadaptowany na kaplicę i nową siedzibę zboru. Aktualnie znajduje się tam kancelaria zboru oraz odbywają się nabożeństwa niedzielne, środowe, spotkania młodzieży oraz spotkania studenckie.