Nasze służby

Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało – czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.

1 list do Koryntian 12:10-16

Służba modlitwy

Najprostsza definicja słowa modlitwa, to rozmowa z Bogiem. Ale czy można rozmawiać z kimś, kogo nie widzimy, nie słyszymy, nie możemy dotknąć naszymi ludzkimi zmysłami? W relacjach z ludźmi w takich sytuacjach dzisiaj wykorzystujemy listy, e-maile, komunikatory. A jak rozmawiać z Bogiem, aby nie był to monolog?

Zespół muzyczny

„I trębacze, i chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Panu – gdy więc wzbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska jego…” II Kron. 5,13-14

Służba ewangelizacji i misji

Kościół jest czasowym narzędziem stworzonym przez Boga, aby wypełnić Bożą misję na tym świecie. „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Kurs Małżeński

Kurs składa się z ośmiu cotygodniowych spotkań. Każde z nich przebiega w intymnej i romantycznej  atmosferze. Pary siadają przy dwuosobowych stolikach, przy których podawany jest skromny posiłek. Prezentowany jest wykład z płyty DVD, w każdym tygodniu dotyczy on innego tematu. Podczas każdego spotkania jest również czas na prywatną dyskusję pomiędzy Tobą i Twoim partnerem. Nie ma pracy w grupach a muzyka w tle zapewni pełną prywatność.

Grupa młodzieżowa – foton

Młodzież to przyszłość każdego kościoła. Także tego w Nowej Hucie. Dlatego tak ważne jest abyśmy wzrastali wspólnie w Bogu i jego miłości. A na pewno razem jest łatwiej.

Szkoła niedzielna

Pragniemy, aby nasze dzieci od najmłodszych lat poznawały Boga. W większości, Boże zasady życia przyjęliśmy jako osoby dorosłe, wcześniej wielu z nas popełniło wiele zła. Wiemy więc jak to jest ważne, aby nasze dzieci rozpoczynały jak najwcześniej życie z Bogiem.

Służba techniczna

Jak ważna jest to służba dla funkcjonowania zboru przekonujemy się bardzo często, gdy coś nagle na nabożeństwie zaczyna piszczeć albo nie można włączyć rzutnika, nie działa mikrofon…

Rada starszych zboru

Rada Starszych, na czele z Pastorem jako jej przewodniczącym, stanowi kierownictwo Zboru. Pastor wraz ze Starszymi pełnią w zborze posługę duszpasterską, prowadzą nabożeństwa, głoszą Słowo Boże, organizują pracę zboru oraz czuwają nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.