Post w Biblii

Post w Biblii

Moją pracę badawczą pragnę poświęcić dyscyplinie duchowej jaką jest post. W pracy zajmę się następującymi zagadnieniami: czym jest post, historia postu, post w Piśmie Świętym, cel postu, duchowe i zdrowotne skutki postu oraz praktyczne wskazówki. Na początku chciałbym...
Cierpienie – czy to ma sens

Cierpienie – czy to ma sens

WSTĘP Ataki słowne, bluźnierstwa, grabież mienia, pozbawienie wolności a nawet śmierć. Czy ma to jakiś sens? Życie chrześcijan w okresie prześladowań stawało się bardzo trudne. Wszystko to rodziło wiele pytań: Czy Bóg widzi ich cierpienie? Czy zło zostanie ukarane?...