Biblia Audio

Biblia Audio

Biblia Audio Słuchowisko trwające blisko 110 godzin, rozpisane na ponad 300 aktorów i muzyków, będące dźwiękową adaptacją najważniejszej Księgi Świata – Biblii – Starego i Nowego Testamentu. Wszelkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie inicjatywy...

Świadectwo Brata Tomka

Świadectwo Brata Tomka Od 2002 roku prowadzę małą działalność gospodarczą. Ale na początku 2009 roku znalazłem się w trudnej sytuacji. Miałem sporo zadłużenia i sprawę sądową o zapłatę. Pozwała mnie duża korporacja; chcieli ode mnie niesłusznie wyciągnąć opłaty. Poza...